Praktisch

Schooluren

Hoe laat starten de lessen 's ochtends? Wanneer zijn de speeltijden? Hoe laat is de school uit? Hier vind je meer informatie over onze schooluren!

Schooluren

Maandag       9.00 – 12.10            13.10 – 15.25

Dinsdag         9.00 – 12.10            13.10 – 15.50

Woensdag     9.00 – 12.10

Donderdag    9.00 – 12.10            13.10 – 15.25

Vrijdag           9.00 – 12.00           13.10 – 15.25

Inloopochtend:

Vanaf 08.45 tot 09.00 gaan de kleuters van juf Naomi en de leerlingen vanaf het 2de leerjaar, die aanwezig zijn op school, al naar de klas. Daar kunnen ze rustig zich klaarmaken om aan de klasdag te beginnen. Om 09.00 starten de eigenlijke lessen.

Tijdig aanwezig op school :

Het is aangenaam om met heel de klasgroep samen een nieuwe dag te beginnen. Kinderen die te laat komen missen het onthaalmoment en storen bovendien de klas. Tijdig aanwezig zijn is veelal een kwestie van goede gewoontevorming en getuigt van respect voor de anderen.

Ouders worden verwittigd bij elke niet-gewettigde afwezigheid.

In de school is er opvang voorzien ’s morgens vanaf 8.00u en een kwartier na schooltijd.

Over de voor - en naschoolse opvang leest u 'hier' meer.