Onze school

Onze zorgvisie

Je kind is enig, uniek, talentvol en divers. We geven elk kind de beste kansen om te leren en te groeien. Ontdek hier hoe we zorg binnen onze school zien en waar we naartoe willen.

Onze zorgvisie

Als klasleerkracht doen we ertoe en bouwen we een krachtige, rijke leeromgeving uit waarin kinderen positief gestimuleerd worden, zich veilig voelen en waar ze zich welbevinden.

We stimuleren de kinderen om betekenisvol te leren door verder te bouwen op wat ze kennen, kunnen en door motiverende werkvormen en een flexibele klasorganisatie te hanteren.

Omdat elk kind uniek is werken we gedifferentieerd. Door preventief te werken, te observeren, te remediëren, te reflecteren en bij te sturen proberen we zo goed mogelijk tegemoet te komen aan het leerproces van elk kind.

Bij dit alles beogen we een goede communicatie over het kunnen, kennen en zijn van het kind met alle betrokken personen.Hierbij is het belangrijk dat leerkrachten goed ondersteund worden door het team en dat gemaakte afspraken en interventies opgevolgd worden. Een open houding van de leerkracht is erg belangrijk in het ontwikkelingsproces van een kind.

Leerkrachten krijgen kansen om zich te professionaliseren via hospiteerbeurten en individuele nascholingen.

Wil je graag onze visietekst rond zorg lezen, kan je deze via deze link 'ZORGVISIE VBS HOUWAART' nalezen.