Afbeeldingsresultaat voor afbeeldingen klavertje vierSCHOOLTOELAGE

 

INFORMATIE

 

Er hebben meer mensen recht op een schooltoelage van de Vlaamse overheid dan u denkt. Misschien ook u !

Twijfelt u of u een toelage kunt krijgen? Vermoedt u dat uw gezinsinkomen iets te hoog is? Neem dan contact op met één van de diensten hieronder op de brief. Misschien komt u toch in aanmerking.

!!! Als u twijfelt, kunt u voor alle zekerheid een aanvraag indienen.

Een toelage aanvragen is nu eenvoudiger. U hoeft veel minder documenten op te sturen dan vroeger. U hoeft ook maar één aanvraag in te dienen voor al uw kinderen.

Als u een elektronische identiteitskaart en kaartlezer hebt, kunt u uw aanvraag online indienen via www.studietoelagen.be  De meeste gegevens over uw gezinssamenstelling staan dan al automatisch ingevuld.

Meer informatie:

Via website  www.studietoelagen.be

Via 1700, het gratis nummer van de Vlaamse overheid

Tijdens de bezoekdagen bij de provinciale diensten

         Provincie Vlaams-Brabant, Philipssite 5 (eerste verdieping), Leuven

         Maandag-en woensdagnamiddag van 13.30 tot 16.00 uur

Bij ons secretariaat: bij Fabienne, Sofie of bij mezelf

Folders en aanvraagformulieren zijn in de school beschikbaar